MD5 Nedir? Nasıl Kullanılır?

MD5 (Message-Digest algorithm 5), veri bütünlüğünü test etmek için kullanılan, bir şifreleme algoritmasıdır.
Bu algoritma girdinin büyüklüğünden bağımsız olarak 128-bit’lik bir çıktı üretir ve girdideki en ufak bir bit değişikliği
bile çıktının tamamen değişmesine sebep olur.

MD5’ın en çok kulanıdığı yerelerden biri, bir verinin (dosyanın) doğru transfer edilip edilmediği veya değiştirilip
değiştirilmediğinin kontrol edilmesidir. Örneğin internetten indirilen bir ISO dosyalarının çoğu zaman MD5 hash’leri de
yanında verilir. Eğer indirdiğiniz veriyi MD5 algoritmasından geçirir ve verilen hash ile karşılaştırdığınızda
sonuçlar aynı ise, bu veri tam ve hiçbir değişikliğe uğramamıştır.

MD5’ın bir diğer kullanımı da public-key şifrelemededir. Public-key şifreleme (asimetrik), simetrik şifrelemeye göre
çok daha fazla hesap gücü ve zaman gerektirdiğinden Public-key sistemlerde bile aslında Simetrik standart şifreleme
kullanılır (Asimetrik public key ile). Daha sonra veri MD5 gibi bir hash’ten geçirilir ve bu kısa hash değeri asıl olarak
asimetrik şifreleme ile şifrelenir. Bu sayede performans ile güvenlik arasında bir denge sağlanmış olur.


SHA1 Nedir? Nasıl Kullanılır?

National Security Agency tarafından 2005 yılında tasarlanmış olan tek yönlü şifreleme sistemidir
(sonrasında daha güvenli olan SHA-2 yayınlanmış ve şimdi SHA-3 için çalışmalar sürmektedir).
Genel olarak MD5 ile aynı mantıkta çalışır. Veri bütünlüğü ve kimlik doğrulaması gibi uygulamalarda tercih edilir.
SHA-1’in kendisinden 10 sene önce tasarlanan MD5’den farkı 160bit’e kadar çeviri yapması ve algoritma çeşididir.

Kullanım Yerleri SMF, V-Bulletin gibi hazır web sistemlerinde şifrenin MD5 veya SHA-1’li hali database’de tutulur
ve kullanıcı şifresini girdiğinde, girilen şifre SHA-1’li haline çevrilir. Kullanıcı şifresinin daha önceden
database’de tanımlanmış-saklanmış SHA-1’li hali ile yeni elde edilen SHA-1’li şifre karşılaştırılır,
aynı ise şifre doğru kabul edilir. (Mevcut Yazılım Kulübü web sitemizde bu sistem ile çalışmaktayız.)
Bu tür sistemlerde databaseler yanlış kişilerin eline geçse de şifreler-bilgiler çözülemez, kullanılamaz.
Bankalar veya güvenli iletişim gerektiren yerlerde bilgiler saklanırken, SSL sertifikalarında kullanılır.

İpucu Piyasadaki birçok site direk SHA-1’i kullanmaktansa
“$sifre = md5(sha1(md5(sha1(“şifrelenicek metin “))));”
gibi birbirinin içine girmiş şifreleme teknikleri kullanmaktadır.
(Biz de sitemizde bu tip bir ikincil şifreleme tekniği kullanmaktayız.)
Bu Sitede  163.456  Kez Md5 Şifreleme / Çözme Kullanılmıştır.
Sitemiz Veritabanında Kayıtlı  92.916.731  Kelime MD5 ve SHA1 Vardır.
Bu Site Ali Erhan GÜVEN Tarafından 2013 Yılında Hizmete Sunulmuştur.

 

www.md5TR.com

 

hash md5, hash, php md5, md5 password, md5 generator, decrypt md5, md5 online, md5 windows, md5 checksum, checksum, ubuntu md5, md5 decrypter, md5 online, encrypt md5, md5 string, md5 cracker, md5 sha1, md5 tool