MD5 Oluştur

MD5 Şifre oluşturmanız mı gerekiyor?

En hızlı ve güvenli şekilde md5 oluşturabilirsiniz.MD5 Nedir? Nasıl Kullanılır?

MD5 (Message-Digest algorithm 5), veri bütünlüğünü test etmek için kullanılan, bir şifreleme algoritmasıdır. Bu algoritma girdinin büyüklüğünden bağımsız olarak 128-bit’lik bir çıktı üretir ve girdideki en ufak bir bit değişikliği bile çıktının tamamen değişmesine sebep olur.

MD5’ın en çok kulanıdığı yerelerden biri, bir verinin (dosyanın) doğru transfer edilip edilmediği veya değiştirilip değiştirilmediğinin kontrol edilmesidir. Örneğin internetten indirilen bir ISO dosyalarının çoğu zaman MD5 hash’leri de yanında verilir. Eğer indirdiğiniz veriyi MD5 algoritmasından geçirir ve verilen hash ile karşılaştırdığınızda sonuçlar aynı ise, bu veri tam ve hiçbir değişikliğe uğramamıştır.

MD5’ın bir diğer kullanımı da public-key şifrelemededir. Public-key şifreleme (asimetrik), simetrik şifrelemeye göre çok daha fazla hesap gücü ve zaman gerektirdiğinden Public-key sistemlerde bile aslında Simetrik standart şifreleme kullanılır (Asimetrik public key ile). Daha sonra veri MD5 gibi bir hash’ten geçirilir ve bu kısa hash değeri asıl olarak asimetrik şifreleme ile şifrelenir. Bu sayede performans ile güvenlik arasında bir denge sağlanmış olur.